Missatges / Consultes
 
 
 
Barcelona
FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA
Rbla. de Guipúscoa, 23, 5 c
08018 Barcelona
Tel. 93 457 53 28
Lloc web: federacioaeria.cat
 
 
Consulta competicions:
info@federacioaeria.cat